betway

Bonus

คูปองโบนัส 300 บาท

Free spins

โบนัสสล็อต คืนเงิน 1% ทุกวัน

Overview
  • การฝาก: ฝากง่าย มีหลายช่องทางในการฝาก
  • การถอน: ปกติจะไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • ขั้นต่ำการฝาก: การฝากเงินแบบบัญชีภายในประเทศ ขั้นต่ำ 200 บาท
  • ขั้นต่ำการถอน: ขั้นต่ำ 500 บาท
Play now
ข้อความข้อกำหนดและเงื่อนไข
การปฏิเสธความรับผิดชอบ


การเข้าร่วมในเกมใดก็ตามถือเป็นการตัดสินใจ ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยการเล่นเกม คุณรับรู้ว่าคุณไม่ได้พบว่าเกมหรือบริการสร้างความขุ่นเคืองใจ น่ารังเกียจ ไม่เป็นธรรม หรือหยาบคายในทางใดทางหนึ่ง

เขตอำนาจกฎหมายบางแห่งไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการวางเดิมพันออนไลน์และการวางเดิมพันออนไลน์ในต่างประเทศ ในขณะที่เขตอำนาจอื่นได้ระบุแล้วว่าการวางเดิมพันออนไลน์และ/หรือการวางเดิมพันออนไลน์ในต่างประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เราไม่มีเจตนาให้ใครก็ตามใช้เว็บไซต์ Betway และ/หรือบริการในสถานที่ซึ่งการใช้ดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้ของบริการและเว็บไซต์ Betway ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญจากเราให้ใช้บริการในประเทศใดก็ตามที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าตลอดเวลาคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ได้กับคุณและว่าคุณมีสิทธิทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ในการเกม ไม่ว่าในกรณีใด

ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม Betway จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยไม่มีข้อจำกัด ที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจาก หรือมีสาเหตุมาจากเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล่าช้าหรือการขัดจังหวะการปฏิบัติการ หรือการส่งต่อ การติดต่อสื่อสาร ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ การใช้งานของบุคคลใดก็ตาม หรือ การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือข้อผิดพลาดหรือการตัดทอนเนื้อหา

Betway ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ การรับรองและรับผิดชอบในส่วนของบริการใดก็ตาม เว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจัดเตรียมโดยบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา การละเมิดหรือการไม่ดำเนินการของคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก

ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงความละเลยไม่เอาใจใส่ Betway บริษัทในเครือ พันธมิตร หุ้นส่วน พนักงาน ลูกจ้าง และ ตัวแทน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียโดยทางตรงและทางอ้อมหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากการเข้าหรือการใช้งานบริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์และข้อมูลต่างๆ การดาวน์โหลดของคุณ การติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งทีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากคำแนะนำของ Betway หรือไม่

คุณรับรู้ว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นข้อมูลชั่วคราว และอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นคุณจึงรับรู้ว่าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้นั้นเพื่อการอ้างอิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำหรือการชักชวน และไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อผูกมัด การรับประกัน ข้อผูกมัดตามสัญญา หรือให้ความมั่นใจกับคุณไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า การปฏิเสธการรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิดชอบที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ได้นำปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมูลค่าของสิ่งที่คุณให้แก่ Betway คุณยังยอมรับด้วยว่าการปฏิเสธและข้อจำกัดในการรับผิดชอบนี้สามารถนำไปบังคับใช้ได้กับกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ได้

ในกรณีมีความขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์ที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลลัพธ์ที่แสดงบนเซิร์ฟเวอร์จะนำมาใช้เป็นผลลัพธ์ของเกม นอกจากนี้ คุณเข้าใจและตกลงว่า (โดยปราศจากอคติต่อสิทธิและวิถีทางตามกฎหมายอื่นของคุณ) บันทึกของ Betway จะเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดข้อกำหนดการเข้าร่วมในเกมของคุณ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก และสถานการณ์ที่เกิดเกมนั้นขึ้น

Betway ปฎิเสธการรับผิดชอบและไม่รับรองใดๆ ในการเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการแก่คุณ ซึ่งคุณจะต้องเข้าใจและยอมรับว่าการให้บริการนั้นไม่มีการรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสมของจุดประสงค์ ความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการให้บริการคุณด้วยระบบที่มีคุณภาพสูง มั่นคงและปลอดภัย แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่าการให้บริการดังกล่าวจะปกติตลอดเวลา หรือไม่มีการผิดพลาด ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือบริการนั้นจะปลอดภัยจากไวรัสหรือบัค

Betway ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยุติ ปรับเปลี่ยน ตัดหรือเพิ่ม การให้บริการได้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร โดยอาจเกิดขึ้นในทันทีและไม่มีความรับผิดชอบในการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ Betway นี้

ทุกอย่างเป็นไปได้

เราเปิดตัวเว็บไซต์ของเราตอนต้นปี 2006 มีเป้าหมายที่จะส่งมอบความบันเทิงระดับโลก ด้วยบริการเดิมพันกีฬา คาสิโน บิงโก และ โป๊กเกอร์

หลายต่อหลายครั้ง โดย Microgaming จะจ่ายเงินแก่ผู้ชนะทันทีและเต็มจำนวน

นอกจากนี้เรายังได้การรับรองจาก eCOGRA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตราฐานสำหรับความยุติธรรมในเกมส์การพนัน ซึ่งท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านจะได้รับความสนุก ความตื่นเต้น และปลอดภัยตลอดการใช้บริการของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานของเราที่ให้บริการ 17 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

 

คูปองโบนัส 300 บาท

Play now
ข้อความข้อกำหนดและเงื่อนไข
การปฏิเสธความรับผิดชอบ


การเข้าร่วมในเกมใดก็ตามถือเป็นการตัดสินใจ ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยการเล่นเกม คุณรับรู้ว่าคุณไม่ได้พบว่าเกมหรือบริการสร้างความขุ่นเคืองใจ น่ารังเกียจ ไม่เป็นธรรม หรือหยาบคายในทางใดทางหนึ่ง

เขตอำนาจกฎหมายบางแห่งไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการวางเดิมพันออนไลน์และการวางเดิมพันออนไลน์ในต่างประเทศ ในขณะที่เขตอำนาจอื่นได้ระบุแล้วว่าการวางเดิมพันออนไลน์และ/หรือการวางเดิมพันออนไลน์ในต่างประเทศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เราไม่มีเจตนาให้ใครก็ตามใช้เว็บไซต์ Betway และ/หรือบริการในสถานที่ซึ่งการใช้ดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้ของบริการและเว็บไซต์ Betway ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญจากเราให้ใช้บริการในประเทศใดก็ตามที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าตลอดเวลาคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ได้กับคุณและว่าคุณมีสิทธิทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ในการเกม ไม่ว่าในกรณีใด

ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม Betway จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยไม่มีข้อจำกัด ที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจาก หรือมีสาเหตุมาจากเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล่าช้าหรือการขัดจังหวะการปฏิบัติการ หรือการส่งต่อ การติดต่อสื่อสาร ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ การใช้งานของบุคคลใดก็ตาม หรือ การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือข้อผิดพลาดหรือการตัดทอนเนื้อหา

Betway ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ การรับรองและรับผิดชอบในส่วนของบริการใดก็ตาม เว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจัดเตรียมโดยบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะไม่รับผิดต่อการผิดสัญญา การละเมิดหรือการไม่ดำเนินการของคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก

ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงความละเลยไม่เอาใจใส่ Betway บริษัทในเครือ พันธมิตร หุ้นส่วน พนักงาน ลูกจ้าง และ ตัวแทน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียโดยทางตรงและทางอ้อมหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเกิดจากการเข้าหรือการใช้งานบริการ เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์และข้อมูลต่างๆ การดาวน์โหลดของคุณ การติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งทีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากคำแนะนำของ Betway หรือไม่

คุณรับรู้ว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นข้อมูลชั่วคราว และอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นคุณจึงรับรู้ว่าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้นั้นเพื่อการอ้างอิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำหรือการชักชวน และไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นข้อผูกมัด การรับประกัน ข้อผูกมัดตามสัญญา หรือให้ความมั่นใจกับคุณไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า การปฏิเสธการรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิดชอบที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ได้นำปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมูลค่าของสิ่งที่คุณให้แก่ Betway คุณยังยอมรับด้วยว่าการปฏิเสธและข้อจำกัดในการรับผิดชอบนี้สามารถนำไปบังคับใช้ได้กับกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ได้

ในกรณีมีความขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์ที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลลัพธ์ที่แสดงบนเซิร์ฟเวอร์จะนำมาใช้เป็นผลลัพธ์ของเกม นอกจากนี้ คุณเข้าใจและตกลงว่า (โดยปราศจากอคติต่อสิทธิและวิถีทางตามกฎหมายอื่นของคุณ) บันทึกของ Betway จะเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดข้อกำหนดการเข้าร่วมในเกมของคุณ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก และสถานการณ์ที่เกิดเกมนั้นขึ้น

Betway ปฎิเสธการรับผิดชอบและไม่รับรองใดๆ ในการเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการแก่คุณ ซึ่งคุณจะต้องเข้าใจและยอมรับว่าการให้บริการนั้นไม่มีการรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสมของจุดประสงค์ ความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการให้บริการคุณด้วยระบบที่มีคุณภาพสูง มั่นคงและปลอดภัย แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันได้ว่าการให้บริการดังกล่าวจะปกติตลอดเวลา หรือไม่มีการผิดพลาด ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือบริการนั้นจะปลอดภัยจากไวรัสหรือบัค

Betway ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยุติ ปรับเปลี่ยน ตัดหรือเพิ่ม การให้บริการได้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร โดยอาจเกิดขึ้นในทันทีและไม่มีความรับผิดชอบในการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ Betway นี้